För B2B-förfrågningar, ring oss på 36981778 eller skicka e-post till info@worldmedico.dk

Hållbarhet och koldioxidneutralitet

I vårt arbete med att ta ansvar för miljön har vi noggrant valt ut en tillverkare för tillverkningen av våra nitrilhandskar. Vår huvudtillverkare delar vår miljövision och målsättning när det gäller energibesparing och minskning av utsläpp. Energiförvaltning är en hörnsten, och miljöskydd är avgörande för deras tillväxtstrategi, precis som det är för World Medico.

I enlighet med nationella mål om koldioxidneutralitet år 2030 och 2060 har fabriken lanserat en “grön, lågkol och återvinningsåtgärdsplan”. Tekniska experter och intressenter har samarbetat sedan 2021 för att skapa ett koldioxidstyrningssystem i linje med gällande standarder. Systemet övervakar noggrant koldioxidavtrycket, säkerställer kontinuerlig minskning av utsläpp och utför regelbundna framstegsanalyser mot koldioxidneutralitet.

Kvalitet og gröna initiativ

En avancerad kvalitetsstyrningsmodell säkerställer att våra nitrilhandskar uppfyller de högsta standarderna. Teknologisk design och energihanteringssystem effektiviserar energiförbrukningen. Avancerade vattenåtervinningssystem och kemikalieåteranvändningssystem minskar utsläpp av avloppsvatten. Det är dessa teknologiska åtgärder som ska bidra till mer effektiva och miljövänliga produktionslinjer.

Vår förpackning, inklusive askar och sändningskartonger, är tillverkad av återvinningsbart pappersmaterial.

1000 +

Enheter återvunna genom återvinning

1000 +

Träd räddade under produktionen

1000 +

Kilometer körd med miljöhänsyn

Sociala hållbarhetsinitiativ

Vår forpliktelse til bærekraft strekker seg imidlertid også utover miljøet og inkluderer også sosiale aspekter. Sosial bærekraft handler for World Medico om å opprettholde universelle menneskerettigheter, samfunnshelse og -sikkerhet, samt kontinuerlig bekjempelse av diskriminering. Vi arbeider for sunne samfunn med rettferdige ledere og respekt for individuelle, arbeidsmessige og kulturelle rettigheter.

Bærekraft er en dynamisk prosess som omfatter tre sentrale søyler: økonomisk, miljømessig og sosial. Hos World Medico er disse søylene tett integrert i vår planlegging, strategi og investeringer.

Vi ønsker å gjøre en forskjell ved å fremme bærekraftig tenkning i vår forretningspraksis. Gjennom vår “World Medico Green Mission” involverer vi ansatte, kunder og lokalsamfunnet i å ta grønnere valg og ta sosialt ansvar. Vårt motto, “Bærekraftig Tenkning,” markerer begynnelsen på denne reisen.

Vi arbeider for å bevare økologisk integritet, sikre høy kvalitet og fremme sosial og miljømessig ansvarlighet. Hos World Medico ser vi det som vårt ansvar å handle og skape en bærekraftig fremtid for alle.