För B2B-förfrågningar, ring oss på 36981778 eller skicka e-post till info@worldmedico.dk

Fakta om handskar

Det finns många myter och fakta kring engångshandskar. För några år sedan talades det mycket om att särskilt vårdpersonal utvecklade allergier mot undersökningshandskar. Frågan var om det berodde på latexmaterialet eller pulvret som ofta fanns i handskarna för att göra det lättare att ta på dem. Många blev “latexskrämda” och bytte därför till vinylhandskar. Problemet är dock att vinylhandskar i de flesta situationer ger en falsk trygghet. De uppfyller inte alls de krav som ställs på skyddsutrustning.

Det vanligaste materialet för medicinska handskar är:

När du väljer en undersökningshandske är det viktigt att bedöma de olika materialens egenskaper för att välja rätt handske för en given procedur och person.

På våra handskeförpackningar finns tydliga piktogram som indikerar vilka procedurer handskarna är godkända för.

Visste du att latexhandskar

Latexhandskar är tillverkade av ett naturmaterial som utvinns från saften av gummiträdet Hevea Brasiliensis.

Naturgummilatex är ett attraktivt material att använda för handskar eftersom:

Problemet är att naturgummilatex är en naturlig produkt som innehåller olika proteiner som kan vara allergiframkallande. Därför finns det behov av handskar av andra material.

EU-standarder

Alla personliga skyddsutrustningar måste vara godkända enligt EU:s förordning 2016/425, och det finns även ett antal EN-standarder som måste uppfyllas inom olika områden.

World Medico hjälper dig att följa lagstiftningen och ta hand om din säkerhet. Vi kan ge vägledning om EN-standarder för arbets- och medicinska handskar samt andningsskydd.

Det finns EU-standarder för medicinska engångshandskar EN/DS

455 1-4

Medicinska engångshandskar tjänar till att skydda personal och patienter från korskontaminering. Kvaliteten på medicinska engångshandskar regleras av en europeisk standard (norm)

EN 455:1-4

Standarden gäller alla typer av medicinska engångshandskar, inklusive sterila och icke-sterila handskar tillverkade av olika material.

Standarden är uppdelad i 4 delar:

Detta avsnitt behandlar måtten och styrkan hos handskarna. För undersökningshandskar är minimilängden 240 mm utan söm, oavsett storlek. Minimibredden varierar med storleken, från extra small som ska vara ≤ 80 mm till extra large som ska vara ≥ 110 mm. För operationshandskar är minimilängden för storlek 5 250 mm, och bredden ska vara 67 +/- 4 mm. För den största definierade storleken på operationshandskar, som är 9,5, är minimilängden 280 mm, och bredden är 121 +/- 6 mm. Standarden beskriver också hur styrketestet, "brudstyrken," utförs och vilka minimivärden handskarna måste uppfylla under hela deras livslängd. Brudstyrkan mäts i N och minimivärdena varierar beroende på handskmaterial. Kraven på brudstyrka skiljer sig också åt mellan operationshandskar och undersökningshandskar.

Detta avsnitt handlar om biokompatibilitet. Här definieras vad och hur handskarna ska testas, samt hur handskförpackningen ska märkas. Målen för extraherbara latexproteiner, endotoxiner och kemikalier (acceleratorer) beskrivs. Proteinmängden används som en ungefärlig måttstock för mängden allergent protein. Om proteininnehållet anges, är det inte tillåtet att ange värden under 50 µg/g, eftersom det inte är möjligt att mäta detta. Det finns inga krav på att sterila handskar måste vara fria från endotoxiner, men det finns en rekommendation om att sterila handskar högst får ha en endotoxinhalten på 20 EU/par (EU-endotoxinenheter). Tillverkaren måste på begäran ange vilka tillsatta kemikalier som används.

Detta avsnitt handlar om biokompatibilitet. Här definieras vad och hur handskarna ska testas, samt hur handskförpackningen ska märkas. Det beskrivs även krav och tester för att säkerställa att handskens funktion kan hålla under hela dess definierade livslängd. Viktigt att notera när det gäller livsmedel och vinylhandskar: Det är inte längre tillåtet att använda vinylhandskar med mer än 0,1% ftalat-innehåll för direkt hantering av fetthaltiga livsmedel som kött, fjäderfä, fisk (i enlighet med livsmedelsdirektiv 2007/19/EF). Det beskrivs även mål för extraherbara latexproteiner, endotoxiner och kemikalier (acceleratorer). Proteinmängden används som en ungefärlig indikator på mängden allergent protein. Om proteininnehållet anges, är det inte tillåtet att ange värden under 50 µg/g eftersom detta inte går att mäta. Det finns inga krav på att sterila handskar måste vara fria från endotoxiner, men det finns en rekommendation om att sterila handskar högst får ha en endotoxinhalten på 20 EU/par (EU-endotoxinenheter). Tillverkaren måste på begäran ange vilka tillsatta kemikalier som används.

AQL – pinholes

Medicinska engångshandskar testas enligt fasta stickprovsplaner för pinholes. Den europeiska standarden DS/ISO 2859-1 definierar, baserat på en förvald kvalitetsnivå uttryckt som AQL (Accepted Quality Level), en stickprovsstorlek.

Stickprovsstorleken beror på hur stor en batch som har producerats. Ju lägre AQL desto färre handskar med pinholes accepteras i en given stickprovsstorlek. Detta innebär också mindre risk för användaren och patienten.

Medicinska engångshandskar måste ha en AQL-värde för täthet (pinholes) på högst 1,5. Detta säkerställer en hög nivå av tätthet och minskar risken för defekta handskar.

doctor wears medical latex gloves, close up

Visste du att vinylhandskar

Vinylhandskar är tillverkade av PVC, ett oljebaserat syntetiskt material som tillsätts mjukgörare, så kallade ftalater. Tidigare var vinylhandsken det föredragna valet om man ville ha en latexfri handske.

Under de senaste åren har det dock riktats uppmärksamhet mot att vinylhandskar ofta inte ger tillräckligt bra skydd. PVC ger en sämre skyddsnivå på grund av högre genomsiktighet och lägre brottstyrka. Dessutom har det i många år funnits en ökad medvetenhet om de potentiella hälsoskadliga effekterna av ftalater och diskussionen om PVC:s miljöpåverkan pågår.

Vinylhandskar används som ett alternativ till naturgummilatex:

Pulver används ibland i medicinska handskar för att underlätta att ta på sig handskarna. Pulvret är oftast majsstärkelse. I latexhandskar kan pulvret binda latexproteiner och därmed bidra till att sprida dessa allergener i luften, vilket kan leda till allvarliga allergiska reaktioner hos personer med latexallergi. Det är därför viktigt att vara medveten om och undvika användning av pulveriserade latexhandskar om man har latexallergi.

10 bra råd för dig som använder undersökningshandskar

doctor wearing medical gloves in operating room

Visste du att nitrilhandskar

Nitril är en konstgummi baserad på copolymerer – butadien. Basen kan variera mycket mellan tillverkare, vilket gör handskarna något olika. Dessutom kan produktionen vara mer eller mindre miljömässigt hållbar. På World Medico har vi ansträngt oss för att leverera hög kvalitet samtidigt som vi strävar efter att vara så hållbara som möjligt.

Våra nitrilhandskar finns i olika tjocklekar eftersom det finns skillnader i vad till exempel en mekaniker behöver jämfört med en biokemist som arbetar på en fertilitetsklinik.

Nitrilhandsken kan användas för nästan alla arbetsuppgifter:

Vi har valt att satsa på nitrilhandskar till ett attraktivt pris eftersom de oftast matchar användarnas behov. Vi kan dock även leverera latexhandskar om så önskas

Bra att veta:

Kom ihåg att handskar aldrig kan ersätta god handhygien. En förorenad handske sprider smitta precis som om du inte skulle använda handskar.

Alltid noggrann handtvätt vid synlig förorening eller efter kontakt med potentiella virus/bakterier, efter toalettbesök osv. Använd vatten och tvål.

Om händerna är torra och rena kan du använda handdesinfektion.

(Videor ägs av Region Hovedstaden / Youtube)