För B2B-förfrågningar, ring oss på 36981778 eller skicka e-post till info@worldmedico.dk

Cookie- och integritetspolicy hos World Medico ApS

Introduktion När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från att fortsätta använda webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies Webbplatsen använder “cookies”, vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att du inte kan få åtkomst till viss information.

Personuppgifter

Generellt Personuppgifter är alla typer av information som i någon mån kan kopplas till dig. När du besöker vår webbplats samlar och behandlar vi olika sådana uppgifter. Det sker till exempel vid vanlig åtkomst av innehåll, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du ger uttryckligt samtycke till det och själv anger informationen behandlas även: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar ett konto eller gör ett köp.

Säkerhet Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer endast att användas för det syfte de samlats in för och kommer att raderas när detta syfte har uppnåtts eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, går förlorade, försämras eller kommer till obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest sannolikt relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som till exempel att skicka nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod Informationen lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens karaktär och syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Uppgifternas delning Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuella klick, geografisk plats, kön och ålderssegment med mera kan delas med tredje parter i den utsträckning sådana uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet om “Cookies” ovan. Uppgifterna används för riktad annonsering.

Vi använder även olika tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa tredje parter behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda den för egna ändamål.

Delning av personuppgifter som namn och e-postadress kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Åtkomst och klagomål Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan riktas till: info@worldmedico.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en förfrågan om detta till den tidigare nämnda e-postadressen.

Utgivare Webbplatsen ägs och publiceras av:

World Medico ApS CVR: 43339036 Østerfælled Torv 3 2100 Köpenhamn Ö E-post: info@worldmedico.dk